Szkola Waldorwska

Szkola Waldorwska

Szkoła Waldorwska.

Pozytywną zmianą w dziedzinie nauki jest program opracowany na podstawie Pedagogiki Rudolfa Steinera tak zwana Szkoła Waldorwska. Polega ona głównie na jeszcze bardziej przyjaznej metodzie nauczania. Zajęcia są ułożone według specjalnego harmonogramu, co pozwala na efektywniejszej pracy z uczniami, chociaż by, dlatego, że klasy są tworzone w mniejszych grupach, co wiąże się z tym, iż Nauczyciel ma możliwość większej koordynacji, co z kolei wpływa na efekty współpracy obu stron.bimbrownia-katarzyny.pl/tag/pot-still/

Nie ma stwierdzenia, że tradycyjny program nauczania jest błędny czy też ogólnie rzecz biorąc nie właściwie realizowany, ale efekty pracy z uczniami uczęszczającymi do Szkoły Waldorwskiej jest na równie wysokim poziomie, co w szkole tradycyjnej. Są jedynie inaczej organizowane zajęcia. Ponad to po takiej szkole równie dobrze można ukończyć studia i w żadnej mierze nie obniża to w późniejszym terminie kwalifikacji zawodowych. Uczniowie Ci nic nie tracą, a jedynie zyskują, co trzeba odebrać, jako pozytywny aspekt tego przedsięwzięcia. Nie ma żadnego nakazu w wyborze szkoły, do której dziecko ma uczęszczać i nie ma jasno powiedziane, że trzeba korzystać wyłącznie z tradycyjnego modelu. Jest demokracja i każdy powinien postępować według własnego uznania byle nikomu nie szkodzić.

Artykuł napisany przez: www.sklepykrzys.pl